قابل توجه مسافران محترم
پيرو بخشنامه سازمان هواپيمايي کشوري بر اساس استعلام از پايگاه داده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي آن دسته از مسافراني که از تاريخ دريافت پاسخ مثبت تست کروناي آنان 14 روز نگذشته باشد ،از پذيرش آنان در پروازهاي داخلي هما ممانعت بعمل خواهد آمد
سایر اعلانات