راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
یکشنبه 4 اسفند 125,000
سه شنبه 6 اسفند 315,000
چهارشنبه 7 اسفند 171,000
پنجشنبه 8 اسفند 171,000
شنبه 10 اسفند 241,000
یکشنبه 11 اسفند 217,000
سه شنبه 13 اسفند 358,000
چهارشنبه 14 اسفند 239,000
پنجشنبه 15 اسفند 194,000
یکشنبه 18 اسفند 217,000
چهارشنبه 21 اسفند 217,000
پنجشنبه 22 اسفند 239,000
یکشنبه 25 اسفند 285,000
چهارشنبه 28 اسفند 445,000
پنجشنبه 29 اسفند 422,000
یکشنبه 3 فروردین 308,000
چهارشنبه 6 فروردین 285,000